Nota legal

Nota legal

1-Condicions generals.

Aquestes condicions generals, regulen l'ús del servei del lloc web cimexauto.com de caràcter comercial.
La utilització del lloc website atribueix la condició d'usuari de la pàgina Web i expressa l'adhesió de
l'usuari a totes i cadascuna de les condicions generals en el mateix moment en el que l'usuari accedeix a
la website. En conseqüència l'usuari ha de llegir atentament aquestes condicions.

2-Objectiu.

Mitjançant aquest lloc web, CIMEX AUTO, S.L. facilita als usuaris l'accés i la utilització de varis serveis i
continguts.
CIMEX AUTO, S.L. es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ
avís, la presentació, configuració, preus i informació del lloc web, així com també es reserva el dret de
modificar o eliminar alguns dels serveis i utilitats prestades, amb o sense format comercial.
Qualsevol logotip o referència a marques registrades son dels seus respectius propietaris.
CIMEX AUTO, S.L.. els utilitza en coneixement de causa i amb autorització explicita dels respectius
propietaris.

3-Condicions d'accés i ús.

El lloc web de CIMEX AUTO, S.L. és totalment gratuït pels seus usuaris. No obstant la utilització de certs
serveis i/o enllaços poden quedar supeditats a normatives i condicions d'ús dels seus respectius
propietaris.
CIMEX AUTO, S.L.. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat i/o lícit de la
informació apareguda en les pàgines internet de cimexauto.com
L'usuari es compromet a utilitzar els serveis o continguts exclusivament pel seu ús personal, i a no
realitzar una explotació comercial dels mateixos.
Les pàgines d'internet de cimexauto.com poden contenir enllaços a altes pàgines de terceres parts,
contingut de les quals CIMEX AUTO, S.L. no pot controlar. Per tant, CIMEX AUTO, S.L. no pot assumir
responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers.
Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta del continguts inclosos en aquest lloc web són
propietat exclusiva de CIMEX AUTO, S.L. o els seus llicenciats.
Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemat o comunicació pública
total o parcial, ha de contar amb el consentiment exprés i per escrit de CIMEX AUTO, S.L.

4- Protecció de dades:

Les dades facilitades al registrarse en la pagina web o durant la utilització de la mateixa tenen caracter
voluntari, no essent necessaris per l´acces a la pagina web. Les seves dades personals seran introduides en
la base de dades de CIMEX AUTO, S.L., podent ser utilitzades per a la prestació del servei sol·licitat, la
correcta administració de les relacions entre les parts, incloent les referents a la garantia i servei postvenda del
vehicle, així com per remetre-li informació, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes o serveis
comercialitzats que puguin ser del seu interès, per a futures accions publicitàries i/o promocionals, així com per
realitzar anàlisis i estudis a efectes estadístics i de coneixement de l'experiència del client.
D'acord amb la Llei Andorrana 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, el
client podrà dirigir-se en qualsevol moment per escrit al CIMEX AUTO, S.L. amb domicili al Carrer de la plana, 20,
, Santa Coloma, AD500 per accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les o
oposar-se a la seva utilització.

5-Avis legal:

Nom: CIMEX-AUTO, S.L.
Adreça: Carrer de la plana, 20 Santa Coloma AD500, Principat d'Andorra.
Contacte: info@cimexauto.com
Dades registre: Registre Comerç i Indústria Andorrà, 915319-L
N.R.T. L-704435-P